Skip to Contents

อุปกรณ์วัดความละเอียดสูงr

หุ่นยนต์สองแขน

 

เนื่องจากอุปกรณ์เล็กลงและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ความต้องการความแม่นยำในการผลิตของชิ้นส่วนเครื่องจักรจึงมีเพิ่มมากขึ้น อุปกรณ์วัดที่ช่วยให้คงความแม่นยำสูงช่วยให้ความต้องการนี้เป็นไปได้ ผลิตภัณฑ์ของ THK มีส่วนช่วยให้อุปกรณ์วัดความละเอียดสูงมีประสิทธิภาพในการตรวจจับการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดมากๆ ได้เป็นอย่างดี


อุปกรณ์วัด 3 มิติขนาดใหญ่

การวางแนวที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่ออุปกรณ์วัด 3 มิติ ด้วยปลายวัดที่ยื่นออกมาจากกลไกนำทาง การเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำในการวัด ตลับลูกปืน LM Guide ที่มีความละเอียดสูง ถูกใช้งานในอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้ค่าที่แม่นยำ การเคลื่อนที่ที่ราบรื่น และเสริมความแข็งแกร่ง

กล้องจุลทรรศน์วัดวัตถุขนาดเล็ก

การทำงานของเครื่องจักรที่มีความละเอียดกำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในสายงานเทคโนโลยีประมวลผลที่มีความสะเอียดสูง กล้องจุลทรรศน์วัดวัตถุขนาดเล็ก ที่วัดชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เล็กมากๆ เหล่านี้ ใช้ตลับลูกปืน LM Guide ของ THK ในกลไกสำหรับการโฟกัสอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง นอกจากนี้ Ball Guide ยังถูกใช้เพื่อนำทางโต๊ะที่ยึดชิ้นส่วนทดสอบ โดยมีส่วนช่วยในการพัฒนาการทำงานระหว่างการเคลื่อนที่ที่ละเอียด

เครื่องตรวจเมล็ดพันธ์

เครื่องตรวจเมล็ดพันธ์ทำการวิเคราะห์ภาพด้วยความเร็วสูงโดยใช้เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์เหล่านั้นเคลื่อนที่อย่างราบรื่นด้วยการเคลื่อนที่เชิงเส้น โดยต้องทำให้การสั่นสะเทือนและความผันแปรเกี่ยวกับความเร็วลดลง ตลับลูกปืน LM Guide ขนาดเล็กของเราสามารถแก้ไขปัญหายากๆ เหล่านั้นได้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน

ตลับลูกปืน LM Guide

ตลับลูกปืน LM Guide

ตลับลูกปืน LM Guide เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราที่รวมเอาชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบ Linear Rolling

บอลสกรู

บอลสกรู

บอลสกรูคือฟีดสกรูที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะมีลูกปืนที่กลิ้งระหว่างแกนสกรูและตัวลูกปืน


ตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องจะเป็นตลับลูกปืนแบบร่องนำชนิดกลิ้ง

ชุดตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ

ชุดตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ

ชุดตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับคือตลับลูกปืนเชิงเส้นที่มีระยะชักจำกัดซึ่งจะมีลูกกลิ้งที่แม่นยำเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากสลับไปมา


อุปกรณ์เสริมสำหรับการหล่อลื่น

อุปกรณ์เสริมสำหรับการหล่อลื่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการหล่อลื่นจะมีให้เลือกใช้งานเพื่อคงคุณสมบัติการหล่อลื่นของเครื่องจักรไว้