Skip to Contents

ดำเนินการสร้าง

การแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหว

 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเครื่องจักรอย่างแม่นยำของ THK ไม่เพียงแต่ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังใช้ในการใช้งานกลางแจ้งด้วย เพื่อรองรับการใช้งานหนักที่ต้องเจอกับสภาพดินโคลนและความเปียกชื้น ด้วยโครงสร้างที่เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นฐานของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้ในการใช้งานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายและมั่นใจได้ในความปลอดภัย


โครงสร้างที่รองรับแผ่นดินไหวสำหรับบ้าน

เทคโนโลยี "รองรับแผ่นดินไหว" เพื่อบรรเทาความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว คือมาตรการรับมือกับแผ่นดินไหวที่สำคัญ เมื่อมีการรวมกับตลับลูกปืน LM Guide ในแนวตั้งฉาก ตลับลูกปืน LM Guide จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในพื้นราบ เมื่อรวมกับแผ่นยางรองรับ ระบบรองรับแผ่นดินไหวที่โดดเด่นของ THK สามารถลดการสั่นสะเทือนของบ้านที่มีน้ำหนักเบาขณะเกิดแผ่นดินไหวได้ จากความชำนาญที่เราสั่งสมมาในการสร้างตลับลูกปืน LM Guide THK กำลังสร้างระบบใหม่ๆ ที่สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โครงสร้างที่รองรับแผ่นดินไหวสำหรับอาคารขนาดใหญ่

มีการใช้งานระบบรองรับแผ่นดินไหวของ THK ในอาคารสูงๆ ด้วยเช่นกัน ตลับลูกปืน LM Guide จะถูกจัดเรียงในรูปแบบไขว้เพื่อรองรับการสั่นสะเทือนในแนวนอน ผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่มีต่ออาคารจะลดน้อยลง และแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวอาจลดลง 1/3 ถึง 2/3 และเปลี่ยนให้เป็นแรงที่เบาลง ซึ่งทำให้อาคารยังคงตั้งอยู่ได้

เครื่องขุดเจาะ

เครือข่ายการเดินทางและการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตเรามีการติดตั้งอยู่ "ใต้พื้นดิน" และมองไม่เห็นจากพื้นข้างบน เครื่องขุดเจาะเป็นส่วนสำคัญในการขุดอุโมงค์ที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาทางรถไฟใต้ดิน เครือข่ายใยแก้วนำแสง และส่วนต่างๆ ของโครงสร้างพื้นฐาน ตลับลูกปืน LM Guide มากมายของ THK ใช้ในเครื่องจักรเหล่านั้นที่อยู่ลึกลงไปในพื้นดิน เพื่อช่วยทำงานคอนกรีตให้สำเร็จ และจัดวางตำแหน่งอย่างแม่นยำ

โครงสร้างการควบคุมการสั่นสะเทือนสำหรับอาคาร

แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยสร้างความกังวลกับผู้อยู่อาศัยในบางพื้นที่ ระบบควบคุมการสั่นสะเทือนของ THK สามารถช่วยได้ โดยการใช้เทคโนโลยีประยุกต์ของบอลสกรูของตลับลูกปืน LM Guide ระบบสามารถป้องกันชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนจากแผ่นดินไหวได้ ระบบนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวเท่านั้น แต่ยังลดความหวาดกลัวของผู้คนเนื่องจากมีระบบนี้อยู่และทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน

ระบบแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวของ THK สำหรับโครงสร้างอาคาร

ระบบแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวของ THK สำหรับโครงสร้างอาคาร

ระบบแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวของ THK ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักของเรา รวมทั้งตลับลูกปืน LM Guide ด้วย ระบบเหล่านี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา

ฐานรองรับการแยกตัวของ THK รุ่น TSD

ฐานรองรับการแยกตัวของ THK รุ่น TSD

THK จึงนำเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีการแยกฐานสำหรับที่อยู่อาศัยมาใช้เพื่อสร้างมาตรการการแยกฐานภายในอาคาร