Skip to Contents

วงจร

การเคลื่อนที่ของเครื่องจักรโดยพื้นฐานอาจแบ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนและการเคลื่อนที่เชิงเส้น ตลับลูกปืนคือส่วนประกอบหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดที่ให้การเคลื่อนที่แบบหมุน แต่ในผลิตภัณฑ์ของ THK อุปกรณ์ที่ให้การเคลื่อนที่แบบหมุนคือ "ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross Roller Ring" ของเรา อุปกรณ์เหล่านี้ให้ประสิทธิภาพที่ตลับลูกปืนทั่วไปทำไม่ได้

ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller Ring รุ่น RU ->  


การเคลื่อนที่แบบหมุนประยุกต์

หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ

หุ่นยนต์เชื่อมโลหะ

 

ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross Roller Ring ถูกนำมาใช้ในส่วนการเคลื่อนที่แบบหมุนของข้อต่อต่างๆ ในหุ่นยนต์เชื่อมโลหะในสายการผลิตของโรงงาน เนื่องจากตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross Roller Ring เพียงอย่างเดียวมีความแข็งแรงทนทานในการรับน้ำหนักทิศทางการเคลื่อนที่ตามรัศมีและตามแกน ดังนั้นจึงสามารถใช้เพื่อพัฒนาข้อต่อขนาดกะทัดรัดของหุ่นยนต์ได้