Skip to Contents

การแกว่ง

การแกว่งคือการเคลื่อนที่ที่คล้ายกับข้อต่อของร่างกายมนุษย์ ชิ้นส่วนต่างๆ ถูกเชื่อมต่อเข้าด้่วยกัน และช่องว่างต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนจะอยู่รวมกันและไม่เกิดการสะดุด "ข้อต่อ" หรือ "อุปกรณ์ต่อเชื่อม" ต่างๆ ระหว่างชิ้นส่วนเครื่องจักรก็เป็นที่รู้จักดีเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ของ THK ที่มีการเคลื่อนที่แบบแกว่ง มี "ลูกปืนข้อต่อ", "ปลายก้านสูบ", และ "ตลับลูกปืนแบบกาบผิวโค้ง" โดยเฉพาะ ลูกปืนข้อต่อที่มีประสิทธิภาพสูงของเราได้รับการผลิตตามเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเราตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของ THK

ลูกปืนข้อต่อรุ่น RBL ->  


การเคลื่อนที่แบบแกว่งประยุกต์

ยานพาหนะแบบมอเตอร์

ยานพาหนะแบบมอเตอร์

 

ลูกปืนข้อต่อของ THK ถูกนำมาใช้ในท่อนกันโคลงซึ่งมีความสำคัญสำหรับความสะดวกและปลอดภัยของรถยนต์ ด้วยการควบคุมและเชื่อมโยงการเคลื่อนที่ของระบบกันสะเทือนด้านซ้ายและขวา ลูกปืนข้อต่อช่วยลดการหมุนของล้อและทำให้รถยนต์มีความสมดุล