Skip to Contents

ลูกปืนตาเหลือก

ปลายก้านสูบเป็นตลับลูกปืนแบบเลื่อนที่มีกาบผิวโค้งซึ่งมีแหวนวงในแบบกาบผิวโค้งที่มีความแม่นยำและความแข็งเทียบเท่ากับตลับลูกปืนเหล็ก ซึ่งจะทำให้การหมุนและการแกว่งเป็นไปอย่างนุ่มนวลโดยไม่มีช่องว่าง

การสนับสนุนทางเทคนิค 

ปลายก้านสูบ

 


เกลียวตัวเมีย แบบต้องการการหล่อลื่น

เกลียวตัวเมีย ไม่ต้องหล่อลื่น

พร้อมเกลียวตัวผู้ แบบต้องการการหล่อลื่น

พร้อมเกลียวตัวผู้ แบบไม่ต้องการการหล่อลื่น

ตลับลูกปืนแบบกาบผิวโค้ง แบบต้องการการหล่อลื่น

การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค 

×
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
กรุณาติดต่อเรา!