Skip to Contents

ในชีวิตประจำวัน

ในโลกทุกวันนี้ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือเป็นที่ต้องการ เครื่องใช้และสินค้าในบ้านก็พัฒนาตามไปด้วย และในครัว เทคโนโลยีของ THK ก็มีส่วนในความก้าวหน้านั้นด้วย

ครัวที่เป็นระบบ

ครัวที่เป็นระบบ

 

ครัวที่มีความสูงเหมาะกับคุณ 

ในครัวเอนกประสงค์แบบ UD (universal design) จะพบตลับลูกปืน LM Guide ของเราอยู่ใต้ซิงค์ และอาจพบเทคโนโลยีลูกปืนสไลด์บนเพลาเกลี้ยงและเพลา LM ในที่ยกตู้แบบแขวน ที่ผ่านมา ส่วนที่ยกซิงค์ที่ปรับความสูงได้มักต้องรับน้ำหนักและแรงกดดันหลายอย่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดการสะเทือน ไม่มั่นคง และไม่ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ครัวระบบเอนกประสงค์ไม่มีปัญหาเหล่านี้เพราะตลับลูกปืน LM Guide รุ่น SSR ของเรา เราคาดการณ์ถึงแรงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับส่วนที่เคลื่อนที่ได้ในครัว เราจึงเลือกตลับลูกปืน LM Guide ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง เพื่อให้มั่นใจถึงการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและระดับของความปลอดภัยและความมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก่อน

ขณะที่เรามุ่งสู่สังคมที่สมาชิกในครอบครัวเดียวกันมีหลายช่วงอายุมากขึ้น ครัวแบบ UD เหล่านี้จึงมีความสำคัญมากขึ้น


ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน

ตลับลูกปืน LM Guide 

ตลับลูกปืน LM Guide

ตลับลูกปืน LM Guide ผลิตภัณฑ์แรกในโลกที่ให้การเคลื่อนที่เชิงเส้นด้วยการหมุนสัมผัส เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ THK

ลูกปืนสไลด์บนเพลาเกลี้ยง 

ลูกปืนสไลด์บนเพลาเกลี้ยง

ลูกปืนสไลด์บนเพลาเกลี้ยงใช้ร่วมกับเพลา LM ทรงกระบอกสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้น