Skip to Contents

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง

 

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องจะเป็นตลับลูกปืนแบบร่องนำชนิดกลิ้ง นี่คือผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมที่มีการทำร่องบนเพลาสำหรับลูกปืน ซี่งจะช่วยให้รับน้ำหนักได้มากกว่าลูกปืนสไลด์บนเพลาเกลี้ยง และช่วยให้สามารถถ่ายทอดแรงบิดขณะเคลื่อนที่เชิงเส้นได้

การสนับสนุนทางเทคนิค 


แรงบิดสูงรุ่น LBS

แรงบิดสูงรุ่น LBS

 

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องนี้จะไม่มีระยะคลอนเชิงมุมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยจะมีการควบคุมในเรื่องของความแน่น(Preload)ที่ตัวของตลับลูกปืน เนื่องจากเพลาตลับลูกปืนแบบร่องจะมี 3 สันที่มีระยะห่างเท่ากันที่ 120 องศาบนเส้นรอบวง แต่ละสันถูกยึดด้วยลูกปืน 2 แถว (ทั้งหมด 6 แถว) ขณะรับน้ำหนัก

[หมายเลขรุ่น]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR


แรงบิดปานกลางรุ่น LT

แรงบิดปานกลางรุ่น LT

 

ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องนี้จะมีความสามารถในการทำงานหนักในทิศทางตามรัศมีและแรงบิด เนื่องจากเพลาตลับลูกปืนแบบร่องจะมีสันประมาณ 2 ถึง 3 สันบนเส้นรอบวง แต่ละสันจะมีลูกปืน 2 แถว (ทั้งหมด 4 หรือ 6 แถว) ขณะโหลด เพื่อให้มีการโหลดล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล

[หมายเลขรุ่น]
LT, LF


แบบหมุนด้วยเฟืองรุ่น LBG

แบบหมุนด้วยเฟืองรุ่น LBG

 

รุ่นนี้จะเป็นแบบที่มีฟันเฟืองอยู่รอบนอกของหน้าแปลน และมีการใช้ลูกปืนเข็มกันรุนเพื่อช่วยในการรับแรงทั้ง แรงตามแกนและแรงบิดรวมอยู่ด้วยกันบนตัวตลับลูกปืน ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องจึงมีความเหมาะสมสำหรับกลไกการถ่ายทอดแรงแบบแรงบิด

[หมายเลขรุ่น]
LBG, LBGT


แบบหมุนรุ่น LTR

แบบหมุนรุ่น LTR

 

รุ่นนี้จะเป็นตลับลูกปืนแบบเพลาร่องขนาดเล็กที่ตลับลูกปืนจะรวมเข้ากับผิวด้านนอกของน็อตแบบร่อง

[หมายเลขรุ่น]
LTR, LTR-A


การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค 

×
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
กรุณาติดต่อเรา!