Skip to Contents


Top Page > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ > แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide

แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide

แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide เป็นแอคชูเอเตอร์ขนาดเล็กที่มีความทนทานและความแม่นยำสูงซึ่งจะมีตลับลูกปืน LM Guide รวมอยู่โดยจะมาพร้อมกับบอลสกรู การใช้งานแอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide สามารถลดจำนวนชิ้นส่วนและลดเวลาทำงานของพนักงานได้

การสนับสนุนทางเทคนิค 

แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide

 


แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม

แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม

 

รุ่นนี้จะสามารถทำงานด้วยความเร็วที่สูงกว่า เสียงรบกวนน้อยลง และการทำงานที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษาได้นานกว่ารุ่น KR แบบทั่วไปโดยใช้รังลูกปืนในอุปกรณ์ตลับลูกปืน LM Guide และอุปกรณ์บอลสกรู

[Model number]
SKR


แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide (แบบลูกปืนเต็มรัง)

แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide (แบบลูกปืนเต็มรัง)

 

แอคชูเอเตอร์นี้เป็นซีรีส์ที่มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งานตั้งแต่เกลียวบอลสกรูขนาด 1-25 มม.

[Model number]
KR


การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค 

×