Skip to Contents

SẢN XUẤT

Dụng cụ cắt
101

 

【Mẫu】

Sự phân tách bằng tấm đột sử dụng PC nén điện. Khi bạn sử dụng PC có độ dài tổng thể ngắn, chiều cao của thiết bị sẽ thấp hơn