Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN 

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ  : CÔNG TY TNHH THK, ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN VÀ CÁC CÔNG TY CON (Sau đây gọi chung là “THK”) ĐẢM BẢO RẰNG TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM THK BÁN RA SẼ KHÔNG CÓ LỖI THƯỜNG GẶP VỀ VẬT LIỆU VÀ GIA CÔNG TRONG THỜI GIAN MƯỜI HAI (12) THÁNG TỪ NGÀY GIAO HÀNG. THỜI HẠN BẢO HÀNH MƯỜI HAI (12) THÁNG TRÊN SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAY THẾ HOẶC THAY ĐỔI BỞI THK CUNG CẤP BẤT KỲ THAY THẾ, BỔ SUNG, ĐÍNH KÈM, PHỤ KIỆN HOẶC SỬA CHỮA SẢN PHẨM SAU NGÀY GIAO HÀNG HOẶC CHẤP NHẬN SẢN PHẨM. BẢO HÀNH TRÊN LÀ BẢO HÀNH DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA THK LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM.

 TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM KHÁC
  : NGOÀI BẢO HÀNH TRÊN, THK KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý HOẶC BẤT KỲ KHẲNG ĐỊNH NÀO VỀ SỰ THẬT HOẶC LỜI HỨA CỦA THK LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM. THK TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC LUẬT ĐỊNH, KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRÊN. KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH CHUNG CỦA NHỮNG ĐIỀU NÓI TRÊN, THK TUYỆT ĐỐI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ VI PHẠM HOẶC BẤT KỲ ĐẠI DIỆN NÀO VỀ SỰ THẬT HOẶC CHẤT LƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG Ở ĐÂY.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC: TRÁCH NHIỆM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT CỦA THK PHÁT SINH DO VIỆC BÁN VÀ/HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM VÀ BỆNH ÁN ĐỘC QUYỀN CỦA NGƯỜI MUA ĐỐI VỚI THK THEO BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở VIỆC SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ, THEO LỰA CHỌN CỦA THK, CỦA THÀNH PHẦN SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH. TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THK TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN NGƯỜI MUA THỰC SỰ TRẢ CHO THK LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM. GIỚI HẠN CỦA BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀY ĐƯỢC CÁC BÊN DỰ ĐỊNH TỒN TẠI NGAY CẢ KHI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐƯỢC YÊU CẦU LÀ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA NÓ. VIỆC THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ VÀ ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ CÁC NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA ĐƯỢC GHI TRONG HỢP ĐỒNG NÀY LÀ ĐIỀU KIỆN TẠO RA CHO CÁC NGHĨA VỤ BẢO HÀNH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THK TRONG HỢP ĐỒNG NÀY.

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Catalog này cung cấp thông tin cơ bản liên quan đến sản phẩm chuyển động tuyến tính THK và các sản phẩm liên quan. Catalog bao gồm tất cả thông tin, biểu đồ, công thức, hệ số, tiêu chuẩn độ chính xác, dung sai và đề xuất ứng dụng có trong tài liệu này, chỉ là điểm khởi đầu để khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp và có thể không áp dụng cho mọi ứng dụng dự định. Catalogue không phải là sự thay thế cho một phân tích ứng dụng thích hợp được thực hiện bởi một kỹ sư thiết kế có kinh nghiệm và hiểu biết. Lựa chọn sản phẩm nên dựa trên nhu cầu và điều kiện ứng dụng cụ thể của bạn, điều này sẽ thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Không có ứng dụng sản phẩm cụ thể nào được chỉ dựa trên thông tin có trong Catalog này. Tất cả các giao dịch mua Sản phẩm THK đều phải tuân theo chế độ bảo hành có giới hạn do THK Co., Ltd cung cấp cho chính công ty và đại diện cho các công ty và chi nhánh liên quan của công ty. Khách hàng nên xác nhận một cách độc lập rằng ứng dụng dự tính là an toàn, phù hợp và hiệu quả.

"Tất cả nhãn hiệu được sử dụng trong Danh mục này là nhãn hiệu đã đăng ký tại Quốc gia Nhật Bản. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tính hợp lệ của các nhãn hiệu đó bên ngoài Nhật Bản, thì nên thực hiện một cuộc điều tra tại quốc gia cụ thể đó."