Skip to Contents

Đường cong

Một số máy cần kiểu chuyển động không chỉ dọc một đường thẳng mà còn trên đường con mượt mà. Để biến điều này thành hiện thực, THK cung cấp các thiết bị "Dẫn hướng cong R" và "Dẫn hướng thẳng-cong". Những thiết bị này cho phép mọi hoạt động dẫn hướng chính xác không thể có được với sự kết hợp của chỉ chuyển động tịnh tiến và xoay thông thường.

Dẫn hướng thẳng-cong Mẫu HMG


Chuyển động cong được áp dụng

Máy chơi trò chơi bingo hộp đựng lớn

 

Thiết bị dẫn hướng cong R của chúng tôi được sử dụng trong máy chơi trò chơi bingo. Hộp đựng lớn rung và xoay để xáo trộn các viên banh bingo đánh số. Thiết bị dẫn hướng cong R cho phép chuyển động dao động rung đáng tin cậy của máy.