Skip to Contents

Hàng không vũ trụ

Lá kim loại máy bay

 

Ngành hàng không vũ trụ đòi hỏi các hệ thống hiệu suất cao trong môi trường bất thường. Các sản phẩm của THK được phát triển để sử dụng trong môi trường chân không và các môi trường vận hành đặc biệt khác được dùng trong thiết bị sản xuất từ thân tàu vũ trụ đến cơ chế ghế ngồi tàu vũ trụ. Các sản phẩm của THK cũng thường giải quyết nhiều vấn đề khác nhau phát sinh trong quy trình phát triển công nghệ đặc biệt như vậy.


Cơ chế trượt ghế ngồi

Hệ thống dẫn hướng LM Mẫu SR được sử dụng trong cơ chế trượt ghế ngồi của máy bay nhỏ. Vì sàn của máy bay thường được làm từ kim loại lá, lỗi đo liên quan đến các phần gá lắp là phổ biến và quy trình lắp cũng khá mất thời gian. Nhờ khả năng hấp thụ lỗi xuất sắc của Mẫu SR, bạn có thể gắn chúng trực tiếp lên sàn máy bay, giảm công việc yêu cầu cho lắp ráp. Ngoài ra, Hệ thống dẫn hướng LM loại thu nhỏ Mẫu RSR của THK chuyển động trơn tru và không có khoảng hở, lại đủ nhỏ gọn để sử dụng trong phần đặt chân của ghế.

Sản phẩm được sử dụng

Hệ thống dẫn hướng LM

Hệ thống dẫn hướng LM (Dẫn hướng chuyển động tuyến tính)

Hệ thống dẫn hướng LM (Dẫn hướng chuyển động tuyến tính) là sản phẩm chính của chúng tôi, kết hợp linh kiện với chuyển động tuyến tính vào sử dụng thực tế lần đầu tiên trên thế giới.

Vít me bi

Vít me bi

Vít me bi là vít dẫn hướng hiệu suất cao với bi hỗ trợ cho chuyển động lăn giữa trục vít và đai ốc.


Thanh trượt bi

Thanh trượt bi

Thanh trượt bi là vòng bi rãnh then dẫn hướng xoay.