Skip to Contents

Đường vòng

Chuyển động của máy về cơ bản có thể chia thành chuyển động xoay và chuyển động tuyến tính. Vòng bi nằm trong số các bộ phận máy nổi tiếng nhất thể hiện chuyển động xoay, như trong số các sản phẩm của THK, thiết bị chuyển động xoay đại diện sẽ là "Vòng đệm con lăn chéo". Các thiết bị này cung cấp hiệu suất mà vòng vi không thể đem lại.

Vòng bi xoay đa hướng Mẫu RU


Chuyển động xoay được áp dụng

Robot hàn hồ quang điện

Robot hàn hồ quang điện

 

Vòng đệm con lăn chéo được dùng trong phần khớp xoay của robot hàn hồ quang điện trong dây chuyền sản xuất ở các nhà máy. Vì vòng đệm con lăn chéo cố định theo hướng của từng tải mômen hướng trục và hướng tâm, chúng có thể được dùng để phát triển khớp robot gọn nhẹ.


Sản phẩm

Vòng đệm con lăn chéo

Vòng đệm con lăn chéo

Vòng đệm con lăn chéo là vòng bi xoay với độ chính xác xoay cao, có thể năng chịu tải theo mọi hướng.

Con đội

Con đội

Con đội là vòng bi gọn nhẹ với trục cứng cáp và ổ đũa kim tích hợp sẵn.


Cần đáy lăn

Cần đáy lăn

Cần đáy lăn là vòng bi gọn nhẹ với trục cứng cáp và ổ đũa kim tích hợp sẵn.