Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Thiết bị lắp ghép theo chiều ngang

SẢN XUẤT

Thiết bị lắp ghép theo chiều ngang
101

 

【Mẫu】

Bằng cách bơm đồng thời theo chiều ngang, giờ công đảo ngược công việc sẽ giảm xuống và năng suất tăng lên. PC được giữ ở đơn vị tối thiểu trong quá trình lắp đặt theo chiều ngang với chiều dài tổng thể ngắn.