Skip to Contents

SẢN XUẤT

Ống định lượng
101

 

【Mẫu】

KRF và USW được dùng cho ống định lượng. Ứng dụng làm phẳng với hoạt động nhịp nhàng.