Skip to Contents

SẢN XUẤT

Thiết bị bít kí
101

 

【Mẫu】

Áp dụng chất bít kín cho bề mặt tráng phủ (sơn) của vật liệu. Độ cứng cao của KRF giúp triệt tiêu tình trạng rung tại đầu phun, do đó sẽ làm tăng năng suất.