Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Bộ phận vận chuyển bảng phẳng

VẬN CHUYỂN

Bộ phận vận chuyển bảng phẳng
101

 

【Mẫu】

USW được dùng trong bộ phận vận chuyển thủy tinh dạng tinh thể lỏng. Do hoạt động này yêu cầu hành trình dài và ba trục nên cần sử dụng USW nhẹ và có độ cứng cao được trang bị với chân bằng nhôm.