Skip to Contents

VẬN CHUYỂN

Bộ đổi bảng màu
101
KRF được dùng trong bộ đổi ở cấu hình hai tầng. Sản phẩm gọn nhẹ hơn và có độ cứng cao hơn người máy có khớp nối thông thường.