Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Hệ thống kiểm tra tính liên tục PCB

KIỂM TRA

Hệ thống kiểm tra tính liên tục PCB
101

 

【Mẫu】

KRF được sử dụng trong bộ phận chuyển động của đầu dò. Việc sử dụng mẫu có độ cứng cao này giúp hoạt động này được thực hiện trong các điều kiện không thuận lợi và giảm thiểu thời gian chu trình.