Skip to Contents

Apprications

 

KHÁC

Bộ phận bơm điện tử

 
Mẫu số ES

Bơm điện tử kết hợp ES với xilanh khí nén. Mức lưu lượng của bơm được ổn định bằng cách lắp động cơ cho xilanh khí nén.