Skip to Contents

ES/EC

Tải về

Dòng Tiết kiệm ES/EC

Với động cơ

ESEC_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_3D-CADDownload_3D-CAD

Không có động cơ

ESEC_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_3D-CADDownload_3D-CAD


Tính năng

1.Nhỏ gọn và đáng tin cậy
Bằng cách kết hợp Hệ thống dẫn hướng LM trong Hệ thống dẫn hướng phẳng, ES trở nên nhỏ gọn và đáng tin cậy.

2.Giá cả phải chăng
Việc sử dụng Hệ thống dẫn hướng LM làm giảm số lượng cấu phần yêu cầu, giúp sản xuất ES với chi phí hợp lý.

3.Hoạt động không cần bảo dưỡng dài hạn
ES kết hợp với Hệ thống dẫn hướng LM mẫu SRS có vòng kẹp bi và Ống bơm dầu QZ giúp làm trơn vít me bi tối đa. Tác động kết hợp giúp hoạt động không cần bảo dưỡng dài hạn.

4.Vòng đời dịch vụ có thể dự đoán
Có thể tính vòng đời dịch vụ của Hệ thống dẫn hướng LM và vít me bi dựa vào các điều kiện sử dụng. Liên hệ với THK để biết thêm thông tin.