Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Hiện đã có thể tải catalog phiên bản tiếng Việt

Hiện đã có thể tải catalog phiên bản tiếng Việt

Hiện đã có thể tảu bản dịch tiếng Việt catalog các sản phẩm của THK. Chúng tối sẽ thêm các sản phẩm có thể tải xuống khi cần thiết.

Hệ thống dẫn hướng LM

【Thanh trượt dẫn hướng có vòng cách bi (Thanh trượt dẫn hướng tuyến tính)】 SHS, SSR, SHW, SRS,

【Thanh trượt dẫn hướng (Loại bi liên tục)】 HSR, SR, RSX,

【Thanh trượt dẫn hướng bi liên tục (Thanh trượt dẫn hướng tuyến tính)】 HRW

Vít me bi

【Phần cuối trục hoàn chỉnh model】 BNK

【Vít me bi ép ren】 Bảng so sánh số Model, JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF,

【Gối đỡ】 Ổ đỡ trục

【Tính toán tuổi thọ】 Độ chính xác vít me

Hệ thống dẫn hướng LM Trục dẫn hướng LM

【Dòng nhỏ gọn】 SKR/KR,

【Dòng động cơ tuyến tính】 GLM

Sản phẩm khác

【Thanh trượt bi】 Thanh trượt bi

【Bạc lót thẳng】 Bạc lót thẳng

【Vòng đệm con lăn chéo】 Vòng đệm con lăn chéo

【Ray trượt】 Ray trượt

【Phụ kiện bôi trơn】 Phụ kiện bôi trơn

【Hộp trượt】Hộp trượt

ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

“THANH TRƯỢT DẪN HƯỚNG” và “VÒNG CÁCH BI” là thương hiệu đã đăng ký của THK CO.,LTD. Hình thức và thông số kỹ thuật của từng sản phẩm có thể thay đổi để cải thiện mà không cần thông báo trước.
Mặc dù chúng tôi đã rất cẩn thận chú ý biên soạn cuốn catalog này nhưng THK sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại hoặc thiếu sót do lỗi đánh máy.