Skip to Contents

Instrumenty precyzyjne

Wraz z tym, jak sprzęt staje się mniejszy i bardziej precyzyjny, wzrasta też potrzeba precyzji w wytwarzaniu części maszyn. Instrumenty pomiarowe pozwalające na zachowanie większej precyzji pomagają spełnić tę potrzebę. Produkty firmy THK wnoszą wielki wkład w możliwość wykrywania przez precyzyjne instrumenty małych przesunięć i zmian.

Duże urządzenia do pomiarów trójwymiarowych

W dużych urządzeniach do pomiarów trójwymiarowych niezwykle ważna jest odpowiednia prowadnica liniowa. Jeśli stosuje się końcówki sond zawieszone z dala od mechanizmu prowadzącego, nawet małe ruchy mogą wpłynąć na dokładność pomiaru. Dlatego w tych urządzeniach stosuje się precyzyjne prowadnice liniowe, aby zapewnić dokładność, płynność ruchu i sztywność.

Małe mikroskopy pomiarowe

W dziedzinie technologii o wysokiej precyzji wymagane są coraz bardzie precyzyjne operacje obróbki. W małych mikroskopach pomiarowych, które mierzą bardzo małe części maszyn, w ich mechanizmach do bardzo szybkiego i bardzo wydajnego automatycznego ogniskowania stosuje się prowadnice liniowe firmy THK. Ponadto nasze śruby z nakrętką kulkową są stosowane do prowadzenia stolika, na którym umieszcza się testowany element. Przyczyniają się one do polepszenia działania podczas wykonywania precyzyjnych ruchów.

Inspekcja ziarna

Urządzenia do inspekcji ziarna wykonują z dużą szybkością analizy obrazów za pomocą czujników. Te czujniki muszą poruszać się płynnie ruchem liniowym. Drgania i wahania prędkości muszą być zminimalizowane. Te trudne problemy mogą rozwiązać nasze miniaturowe prowadnice liniowe.