Skip to Contents

Ogólne maszyny przemysłowe

W celu automatyzacji i zaoszczędzenia pracy tam, gdzie produkcja była wykonywana przedtem ręcznie, stosuje się różne maszyny produkcyjne. W tym kontekście stosowane są też produkty firmy THK, od urządzeń powtarzających te same operacje w sposób dokładny i wydajny, po takie, których precyzja jest porównywalna z umiejętnościami manualnymi ludzi.

Elektryczne maszyny do formowania wtryskowego

Zastąpienie energii hydraulicznej elektryczną. Podejście ekologiczne skłoniło wiele producentów do przejścia na maszyny do formowania wtryskowego zasilane elektrycznie. W tych maszynach są stosowane silne śruby z nakrętką kulkową o takiej samej sile zaciskania jak w konwencjonalnych siłownikach hydraulicznych oraz prowadnice liniowe o dużej sztywności umożliwiające dokładne pozycjonowanie.

Elektryczne maszyny do formowania wtryskowego

 


Wykrawarki

Jak szybko można wykrawać? Szybkość wykrawania stale wzrasta, a śruby z nakrętką kulkową i dużym skokiem nadają się idealnie do przesuwania cienkich stalowych płyt elementów z dużym przyspieszeniem lub opóźnieniem. Aby umożliwić tak szybki ruch roboczy stosuje się prowadnice szynowe kulkowe i śruby z nakrętką kulkową.

Wykrawarki

 


Urządzenia do zgrzewania żywic

Aby połączyć ze sobą przez zgrzewanie dwie rury wykonane z żywic, należy je jednocześnie podgrzać i docisnąć do siebie w linii prostej ze stałą siłą. Taką dokładność i niezawodną jakość zgrzewania można zapewnić dzięki ustalaniu położenia tych rur za pomocą prowadnic liniowych.

Poziome prasy do belowania

Prowadnice szynowe kulkowe i precyzyjne śruby z nakrętką kulkową, model HBN, są stosowane w elektrycznych systemach napędu pras do ściskania i belowania ścinków papieru w papierniach. Wcześniej w tym celu używano siłowników hydraulicznych, ale wycieki oleju i pogarszanie się pracy podczas konserwacji sprzętu powodowały zanieczyszczenia zarówno odpadków papieru, jak i urządzeń peryferyjnych. Jednak dzięki przejściu na systemy napędzane silnikiem w połączeniu z zastosowaniem śruby z nakrętką kulkową HBN, której wytrzymałość na duże obciążenia jest porównywalna z taką, jaką ma siłownik hydrauliczny, problem wycieku oleju został wyeliminowany. Ponadto pozwoliło to zmniejszyć wymiary pras do balowania.