Skip to Contents

W mieszkaniach i budynkach

Trudno jest żyć na obszarach zagrożonych częstymi trzęsieniami ziemi, nie odczuwając przynajmniej lekkiego niepokoju. Nasza technologia „izolacji sejsmicznej” jest stosowana w wielu domach, aby pomóc łagodzić ten lęk.

Domy absorbujące siły trzęsienia ziemi

Domy absorbujące siły trzęsienia ziemi

 

Ochrona życia i mienia przed zagrożeniami trzęsienia ziemi

Są dwa rodzaje technologii ochrony przed trzęsieniami: „odporność na wstrząsy”, która polega na stosowaniu wzmocnionych słupów, belek i murów odpornych na wstrząsy i druga — „izolacja sejsmiczna”, która polega na stosowaniu struktur w fundamentach domu absorbujących drgania podłoża. Jeśli dom jest bezpośrednio połączony z fundamentami, jest on także bezpośrednio narażony na wstrząsy sejsmiczne. Struktury izolacji sejsmicznej są buforem chroniącym dom. Jak pokazano na ilustracji, w strukturach absorpcyjnych izolacji sejsmicznej firmy THK są stosowane krzyżowe układy prowadnic liniowych, które w znacznym stopniu redukują wielkość drgań przenoszonych z podłoża na znajdujący się nad nim dom.


Wykorzystywane produkty

Wsporniki liniowe toczne CLB

Wsporniki liniowe toczne CLB

Izolator sejsmiczny z ułożonymi krzyżowo prowadnicami liniowymi; wsporniki CLB mogą unieść ciężar domu i poruszać się swobodnie w dowolnym kierunku, zgodnie z poziomymi wibracjami wywołanymi przez siły trzęsienia.

Urządzenia tłumienia lepkościowego RDT

Urządzenia tłumienia lepkościowego RDT

Urządzenie RDT łagodzi energię sejsmiczną za pomocą Śrub z nakrętką kulkową. Są to urządzenia zaprojektowane do absorpcji sił wywołanych szybkimi ruchami domów i budynków.