Skip to Contents

جداساز لرزه ای

جداساز لرزه ای


سیستم های جداساز لرزه ای THK برای محافظت از اموال شما

ادامه فعالیت تجاری یک شرکت معمولا با تردید همراه است. بسیاری عقیده دارند که ادامه فعالیت تجاری نیاز به تلاش بسیار زیادی دارد، اما کارهای بسیاری هستند که می توان آنها را بدون مشکل خاصی انجام داد، مانند نصب جداسازهای لرزه ای که از اموال یک شرکت در برابر زمین لرزه ها محافظت می کنند.

ماژول جداساز THK - مدل TGS

 

ماژول جداساز THK - مدل TGS

ماژول های جداساز مدل TGS را می توان به شکل های مختلف سوار کرد. این ماژول ها برای جداسازی جزئی بارهای سنگین و جداسازی لرزه ای زمینی مناسب می باشند.
(حداکثر بار: ۳۰۰۰ کیلوگرم در متر مربع)

کاربردها: جداسازی لرزه ای زمینی، تجهیزات ساخت قطعات نیمه هادی و سرورهای بزرگ

جزئیات


میز جداساز THK - مدل TSD

 

میز جداساز THK - مدل TSD

میزهای جداساز مدل TSD، جداسازهای لرزه ای با امکان نصب آسان بر روی زمین هستند. این میزها برای دامنه وسیعی از کاربردها، شامل سرورها، ابزارهای دقیق، و کارهای هنری قابل استفاده می باشند.
(بار: ۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم)

جزئیات


از سیستم های جداساز لرزه ای THK برای تقویت و پشتیبانی ساختمان ها استفاده می شود

ما با ترکیب تکنولوژی های مختلف اقدام به ساخت سیستم های پشتیبانی مورد اطمینان کرده ایم.

سیستم های جداساز لرزه ای THK متشکل از محصولات اصلی ما، شامل ریل های حرکتی می باشند. این سیستم ها برای استفاده از محصولات ما توسعه یافته اند و نمایانگر اعتبار، تجربه، خلاقیت و تکنولوژی THK می باشند.

 

ریل خطی CLB

 

ریل خطی CLB

ریل خطی CLB یک سیستم جداساز لرزه ای است که می تواند یک بار پایدار سنگین را با نیروی اصطکاک بسیار کم تحمل کند زیرا ساچمه های ریل حرکتی در حین چرخش در بلوک، در مسیرهای ساچمه رو در ریل حرکتی می چرخند. از آنجا که بلوک حرکتی مجهز به یک ریل حرکتی و ساچمه است، بیرینگ ها می توانند بار کششی را نیز تحمل کنند.برای جزئیات بیشتر با THK تماس بگیرید 


سیستم تعدیل توسط مواد سیال RDT

 

سیستم تعدیل توسط مواد سیال RDT

این سیستم، نیروی زمین لرزه منتقل شده به ساختمان را با استفاده از مقاومت ایجاد شده توسط یک سیال جذب می کند. سیستم تعدیل توسط مواد سیال RDT دارای ساختاری است که حرکت خطی در آن با استفاده از یک مهره بال اسکرو به حرکت چرخشی تبدیل می شود. یک نیروی برشی به سیال بین تیوب داخلی متصل به مهره و تیوب خارجی ثابت اعمال می شود. برای جزئیات بیشتر با THK تماس بگیرید 


سیستم بازیابی

 

سیستم بازیابی

زمانی که زمین لرزه رخ می دهد، خانه های دارای پایه های جداساز لرزه ای، در هر جهت افقی، آزادانه و جدا از پی ریزی ساختمان حرکت می کنند. بنابراین زمانی که زمین لرزه پایان یافت باید به وضعیت اصلی خود بازگردند. به همین دلیل است که به یک سیستم بازیابی متشکل از لاستیک لمینیت و مواد دیگر تجهیز شده است.برای جزئیات بیشتر با THK تماس بگیرید