Skip to Contents

میز جداساز THK، مدل TSD

ساختار ماژول

میز جداساز THK، مدل TSD

قابل تطبیق برای اندازه های مختلف و انواع مصارف از جمله استفاده برای سرورها، ابزارهای دقیق و کارهای هنری می باشد.

میزهای جداساز مدل TSD به سادگی روی زمین قرار می گیرند و نیاز به هیچ گونه ساختار خاصی ندارند.
از آنجا که متصل کردن ماژول ها آسان است، می توان جداسازی لرزه ای را بدون هیچ گونه ساخت و ساز اضافی انجام داد.


ویژگی ها

- به هیچ ساختار ثابتی نیاز نیست.
- نصب آسان
- ارتفاع میز فقط ۹۰ میلیمتر است
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری
- گسترده شدن آسان با اتصال ماژول ها به یکدیگر
- پشتیبانی از وزن های بین ۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم
- واکنش فوری در برابر لرزش

مقایسه استفاده/عدم استفاده از میزهای جداساز