Skip to Contents

میز جداساز THK، مدل TSD

ساختار ماژول

میز جداساز THK، مدل TSD

قابل تطبیق برای اندازه های مختلف و انواع مصارف از جمله استفاده برای سرورها، ابزارهای دقیق و کارهای هنری می باشد.

میزهای جداساز مدل TSD به سادگی روی زمین قرار می گیرند و نیاز به هیچ گونه ساختار خاصی ندارند.
از آنجا که متصل کردن ماژول ها آسان است، می توان جداسازی لرزه ای را بدون هیچ گونه ساخت و ساز اضافی انجام داد.

ساختار میز جداساز

ساختار میز جداساز

ابعاد و مشخصات میز جداساز

  نصب ساده
مدل TSD-450 TSD-400
ابعاد واحد ابعاد واحد TSD-450 ابعاد واحد TSD-400
۴۵۰ (عرض) × ۴۵۰ (قطر) × ۸۰ (ارتفاع) ۴۰۰ (عرض) × ۱۰۰۰ (قطر) × ۹۰ (ارتفاع)
قابلیت جداساز لرزه ای شتاب پاسخ ۰.۲G یا کمتر برای شتاب ورودی ۰.۸G
(TSD-450 دارای شتاب پاسخ ۰.۲G یا کمتر برای شتاب ورودی ۰.۵G می باشد)
حداکثر میزان تغییر موضع ±۲۰۰ میلی متر (جهت X، جهت Y) و (TSD-450: معادل ±۱۵۰ میلی متر)
بار ۳۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلوگرم ۵۰ کیلوگرم تا ۱۵۰ کیلوگرم
جهت جداسازی جهت افقی
جرم میز ۲۰ کیلوگرم ۴۵ کیلوگرم


  نوع اتصال
مدل TSD-1000 TSD-1200
ابعاد واحد ابعاد واحد TSD-1000 ابعاد واحد TSD-1200
۱۰۰۰ (عرض) × ۱۰۰۰ (قطر) × ۹۰ (ارتفاع) ۱۲۰۰ (عرض) × ۱۱۹۰ (قطر) × ۹۰ (ارتفاع)
قابلیت جداساز لرزه ای شتاب پاسخ ۰.۲G یا کمتر برای شتاب ورودی ۰.۸G
حداکثر میزان تغییر موضع ±۲۰۰ میلی متر (جهت X، جهت Y) و (TSD-450: معادل ±۱۵۰ میلی متر)
بار ۳۰۰ کیلوگرم تا ۱۲۰۰*کیلوگرم
جهت جداسازی جهت افقی
جرم میز ۹۰ کیلوگرم ۱۱۰ کیلوگرم

*برای بارهای بیش از ۸۰۰ کیلوگرم با ما تماس بگیرید.