Skip to Contents

ماژول جداساز THK، مدل TGS

ساختار ماژول

ساختار ماژول TGS

نتایج تحلیل نمونه

ما با انجام تحلیل های واکنش به زلزله بر اساس شرایط محل نصب، بار و حرکت لرزه ای قابل انتظار، ماژول های جداساز TGS را با قابلیت های سفارشی جداساز لرزه ای ارائه می دهیم.اتصال انعطاف پذیر و نصب آسان

ماژول های جداساز مدل TGS را می توان بر اساس شکل بار، به روش های مختلف به هم متصل نمود. حداقل پیکربندی ماژول های ۲ × ۲ اندازه ای برابر با ۱۰۰۰ (عرض) × ۱۰۰۰ (قطر) میلی متر دارد. هیچ حداکثری برای اندازه پیکربندی وجود ندارد. نیازی به تنظیم در محل نصب نیست، زیرا ماژول ها قبل از تحویل در کارخانه مونتاژ می شوند. ماژول ها کم حجم و سبک هستند، بنابراین تنظیم و نصب آن ها آسان است.فراگیر و تطبیق پذیر

مثالی از نصب جداساز لرزه ای کف

مثالی از نصب جداساز لرزه ای کف

نصب جداساز لرزه ای کف برای تجهیزات مهم مانند اتاق های سرور و مراکز عملیاتی با استفاده از ماژول های جداساز TGS بسیار آسان است زیرا ابعاد آنها برابر با ابعاد استاندارد پانل های کف یعنی ۵۰۰ (عرض) × ۵۰۰ (قطر) میلی متر است. ارتفاع کم ۱۰۰ میلی متری محصول نیز نصب آن حتی در ساختمان هایی با سقف کوتاه را آسان می کند.