Skip to Contents

ماژول جداساز THK، مدل TGS

ساختار ماژول

ساختار ماژول TGS

مثالی از ماژول های متصل

این ماژول ها به آسانی به هم متصل می شوند و یک ساختار تخت را تشکیل دهند که استحکام بالایی دارد.

مثالی از ماژول های متصل

ماژول بیرینگ ماژول اتصال

ماژول بیرینگ

ماژول بیرینگ

  • ماژول تکیه گاه بار
  • ارتجاع و تعدیل را می توان بر اساس
    بار و مکان نصب تنظیم کرد.
  • هر ماژول می تواند حداکثر ۷۵۰ کیلوگرم نیرو را تحمل کند.
  • ماژول اتصال بین ماژول های بیرینگ.

ابعاد ماژول

مدل ماژول بیرینگ ماژول اتصال
ابعاد واحد ابعاد واحد ماژول بیرینگ ابعاد واحد ماژول اتصال
۵۰۰ (عرض) × ۵۰۰ (قطر) × ۱۰۰ (ارتفاع) میلی متر ۵۰۰ (عرض) × ۵۰۰ (قطر) × ۳۷ (ارتفاع) میلی متر
حداکثر میزان تغییر موضع ±۲۵۰ میلی متر -
بار بیرینگ حداکثر تا ۷۵۰ کیلوگرم نیرو در هر ماژول -
جهت جداسازی جهت افقی
جرم میز تقریبا ۱۹ کیلوگرم تقریبا ۹ کیلوگرم