Skip to Contents

Apprications

 

LẮP RÁP

Thiết bị đóng nắp chai

Máy lắp ráp PCB


Mẫu số ES Mẫu số KRF / Hệ thống dẫn hướng LM

ES được dùng cho bộ phận cung cấp nắp chai. Loại bỏ sự biến thiên do chênh lệch giữa các cá thể và thành tựu tiết kiệm thêm sức lao động.

KRF và Hệ thống dẫn hướng LM được sử dụng cho máy lắp ráp PCB nhỏ gọn và có độ chính xác cao.