Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Thiết bị đóng nắp chai

LẮP RÁP

Thiết bị đóng nắp chai
101

 

【Mẫu】

ES được dùng cho bộ phận cung cấp nắp chai. Loại bỏ sự biến thiên do chênh lệch giữa các cá thể và thành tựu tiết kiệm thêm sức lao động.