Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Thiết bị kiểm tra tia X

KIỂM TRA

Thiết bị kiểm tra tia X
101
KRF được dùng trong bệ mẫu và bộ phận di động của máy ảnh CCD. Có thể kiểm tra từ bất kỳ hướng nào bằng cách kết hợp bộ phận này với hệ thống dẫn hướng R