Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Thiết bị phát hiện hư hỏng ở dụng cụ máy móc

KIỂM TRA

Thiết bị phát hiện hư hỏng ở dụng cụ máy móc
101

 

【Mẫu】

Bằng cách lắp đặt ES nhỏ gọn ở diện tích dư ra của máng dụng cụ, có thể phát hiện được tình trạng hư hỏng đối với bất kỳ dụng cụ nào mà không ảnh hưởng đến dụng cụ, ngay cả khi đang trong quá trình sản xuất.