Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Thiết bị kiểm tra trực quan

KIỂM TRA

Thiết bị kiểm tra trực quan
101

 

【Mẫu】

ES được dùng cho thiết bị kiểm tra trực quan có gắn máy ảnh CCD. Có thể đạt được chi phí thấp bằng cách kết hợp thiết bị với Bạc lót thẳng.