Skip to Contents

KIỂM TRA

Bộ phận soi tế bào
101

 

【Mẫu】

KRF được dùng trong bộ phận chuyển động theo chiều dọc của mâm cặp trong khi USW được dùng trong bộ phận tịnh tiến bên. Đĩa thủy tinh cực kỳ dễ vỡ và phải được bảo quản vô cùng cẩn thận, khiến KRF với độ cứng cao là lựa chọn hợp lý.