Skip to Contents

KRF

Dữ liệu tải xuống

Dòng tiết kiệm ET

Trục dẫn

Xem catalogTải xuống 2D-CAD (DXF)Tải xuống 2D&3D-CAD

Công cụ thiết lập máy tính D-STEP

Công cụ thiết lập máy tính D-STEPLiên kết liên quan

Danh sách thiết bị điều khiển tương thích


Các tính năng

Cấu trúc nhẹ và thanh mảnh
Sản phẩm có độ dày và trọng lượng giảm trong khi vẫn có thể chịu tải ở mọi hướng bao gồm tải hướng tâm, tải theo trục và tải mômen bằng cách sử dụng vòng bi xoay đa hướng cho bộ phận xoay.

Danh sách sản phẩm ET


*Nếu tải xuống thất bại, hãy nhấp phải chuột vào nút “2D-CAD(DXF)” và chọn “Save target as” (“Lưu thành”).
Kèm hoặc không kèm động cơ Số hiệu mẫu Hệ số suy giảm Hành trình 2D-CAD
Thông số kỹ thuật TSC ET20
Thông số kỹ thuật/Kích thước
45 330 độ 2D-CAD(DXF)
Nhiều vòng 2D-CAD(DXF)
ET35
Thông số kỹ thuật/Kích thước
20•30 330 độ 2D-CAD(DXF)
Nhiều vòng 2D-CAD(DXF)
Không kèm động cơ ET20
Thông số kỹ thuật/Kích thước
45 330 độ 2D-CAD(DXF)
Nhiều vòng 2D-CAD(DXF)
ET35
Thông số kỹ thuật/Kích thước
20•30 330 độ 2D-CAD(DXF)
Nhiều vòng 2D-CAD(DXF)

*Nếu tải xuống thất bại, hãy nhấp phải chuột vào nút “3D-CAD” và chọn “Save target as” (“Lưu thành”).
*Dữ liệu được tải xuống có ba phần: IGS(.igs), STEP(.stp) và Parasolid(.x_t).
Kèm hoặc không kèm động cơ Số hiệu mẫu Hệ số suy giảm Hành trình Vị trí ban đầu 3D-CAD
Thông số kỹ thuật TSC ET20
Thông số kỹ thuật/Kích thước
45 330 độ D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
Nhiều vòng - 3D-CAD(step)
ET35
Thông số kỹ thuật/Kích thước
20 330 độ D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
Nhiều vòng - 3D-CAD(step)
30 330 độ D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
Nhiều vòng - 3D-CAD(step)
Không kèm động cơ ET20
Thông số kỹ thuật/Kích thước
45 330 độ D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
Nhiều vòng - 3D-CAD(step)
ET35
Thông số kỹ thuật/Kích thước
20 330 độ D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
Nhiều vòng - 3D-CAD(step)
30 330 độ D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
Nhiều vòng - 3D-CAD(step)