Skip to Contents


TRANG CHỦ > Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) 2016/2017

Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR)

Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của THK 2016/2017

Tập đoàn THK tiếp tục theo dõi với Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của THK năm 2016/2017, báo cáo thứ bảy của chúng tôi. Báo cáo này trình bày tóm tắt các hoạt động và nỗ lực của Tập đoàn trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Báo cáo này là một công cụ truyền thông cho phép chúng tôi thu thập phản hồi quan trọng và cải thiện hơn nữa chất lượng của các hoạt động kinh doanh do THK thực hiện.

Báo cáo CSR của THK năm 2016/2017
Tải xuống toàn bộ báo cáo (6.575KB pdf)
Ghi chú: Chúng tôi chia nội dung của tập tin này thành các tập tin nhỏ hơn để giúp bạn tải xuống nhanh hơn. Vui lòng tham khảo danh sách bên dưới. 

Mục lục Nội dung
Giới thiệu báo cáo CSR này
(PDF 241KB)(Tiếng Anh)
Giới thiệu báo cáo CSR này
Mục lục
Thông điệp từ ban lãnh đạo
(PDF 107KB)(Tiếng Anh)
Cam kết tiếp tục nghiên cứu công nghệ để góp phần vào việc tạo dựng một xã hội giàu có.
Nhìn lại 45 năm lịch sử và hướng đến tương lai
(PDF 1.166KB)(Tiếng Anh)
Mạng lưới toàn cầu của THK
Nhân viên, hợp nhất
Nhân sự THK, không hợp nhất 

Bài viết đặc biệt/Khả năng tạo ra giá trị của THK

Cung cấp Kỹ thuật robot tối ưu cho nhu cầu của khách hàng chúng ta
Kỳ vọng cao về việc sử dụng rộng rãi robot do Công nghệ cạnh tranh toàn cầu của THK chế tạo
Bộ phận công nghệ robot
(PDF 749KB)(Tiếng Anh)

Trục gần hoàn hảo đáp ứng Thông số kỹ thuật IEC61400
(PDF 165KB)(Tiếng Anh)

Nhìn về phía trước để tiến hơn nữa trong cách ly địa chấn
Bảo đảm Monozukuri không bao giờ ngừng
Cách ly địa chấn: Công nghệ không thể thiếu cho an toàn đường cao tốc
Bảo vệ các hệ thống bảo vệ hàng không của chúng ta với cách ly địa chấn
Bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật và di sản văn hóa với các thiết bị cách ly địa chấn
(PDF 716KB)(Tiếng Anh)Sáng kiến công nghệ robotSáng kiến công nghệ năng lượng tái tạoSáng kiến công nghệ cách ly địa chấn

 

Cơ cấu quản lý
(PDF 231KB)(Tiếng Anh)
Quản trị doanh nghiệp
Tuân thủ
Quản lý rủi ro và bảo mật thông tin
Tham gia vào xã hội
(PDF 1.118KB)(Tiếng Anh)
Cùng với khách hàng
Theo cách của khách hàng
Cùng với các cổ đông
Cùng với nhân viên công ty
Hòa hợp với môi trường
(PDF 812KB)(Tiếng Anh)
Thúc đẩy quản lý môi trường
Hệ thống quản lý môi trường
Tổng quan tác động lên môi trường
Bảo toàn năng lượng và ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu
Bảo toàn nguồn tài nguyên và đạt mục tiêu không có khí thải
Quản lý các vật liệu nguy hiểm
Sáng kiến phân phối xanh
Ý kiến của bên thứ ba
(PDF 129KB)(Tiếng Anh)
Takeo Nakagawa
Giáo sư danh dự, Trường đại học Tokyo; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Finetech