Skip to Contents

Křížové ložisko

Křížové ložisko je valivé ložisko s vysokou přesností rotace schopné nést zatížení v každém směru. Dokáže nést zatížení ve všech směrech, protože má ortogonálně uspořádané válečky.

Technical Support 

Křížové ložisko


Křížové ložisko s vnitřní i vnější rotací

Křížové ložisko s vnitřní i vnější rotací

Tento typ lze použít pro vnitřní i vnější rotaci.


Křížové ložisko s vnitřní rotací

Křížové ložisko s vnitřní rotací

Optimální pro místa, kde je vyžadována vysoká přesnost otáčení vnitřní části.


Křížové ložisko s vnější rotací

Křížové ložisko s vnější rotací

Optimální pro místa, kde je vyžadována vysoká přesnost otáčení vnější části.