Skip to Contents

Ostatní průmyslová odvětví

Systémy lineárního pohybu společnosti THK se používají také ve speciálních zařízeních pro zpracování a obrábění, které se liší od běžných obráběcích strojů a nástrojů, průmyslových robotů a podobných zařízení. Můžeme dodat řešení vyhovující všem speciálním požadavkům.

Barvící stroje

Barvící stroj převádí materiál do barvící nádrže v průběhu procesu barvení látky. Místo běžných vačkových kladek se zde pro vodorovný přesun látky používá lineární vedení model JR, aby byly sníženy vibrace a nepřesné pohyby stroje. Lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře se používají také ve svislé ose pro přesun látky do barvící nádrže.

Barvicí stroje


Stroje na opracování kamene

Naše lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře se používají v lištách os X, Y a Z strojů na opracování kamene. Odletující částečky vody a kamene zhoršují podmínky provozu, ale s mazacím systémem QZ a laminátovým škrabákem LaCS lze lineární vedení efektivně používat i v těchto podmínkách.

Stroje pro zpracování pěnového polystyrenu

Ve stroji,  který zpracovává pěnový polystyren jako náhražku dřeva se v lištách os X, Y a Z používají lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře model SHS a v řídící části  válcované kuličkové šrouby. Zdvih v ose X těchto strojů může dosáhnout 9050 mm. Při použití modelu SHS je odchylka stroje snížena a přesnost lití je vyšší. Navíc je možné použít mazací systém QZ, které umožňuje dlouhodobý provoz bez nutnosti údržby.