Skip to Contents

Průmyslová strojní zařízení

V odvětvích, kde dříve převládala ruční výroba, se dnes používají různé typy výrobních strojů z důvodů automatizace a úspory pracovních sil. V tomto kontextu se používají i produkty společnosti THK od zařízení, která pouze přesně a efektivně opakují stejné operace, až po zařízení nabízející vysokou přesnost pohybu.

Elektrické vstřikovací lisy

Od hydraulické energie k elektrickému pohonu... Starosti o životní prostředí vedly mnoho výrobců k přechodu na vstřikovací lisy poháněné elektřinou. V těchto strojích jsou použity kuličkové šrouby pro velká zatížení odpovídající parametry běžným hydraulickým válcům, spolu s vysoce pevným lineárním vedením pro přesné umístění forem.

Elektrické vstřikovací lisy


Děrovací lisy

Jak rychle je možné děrovat? Rychlost děrování se stále zvyšuje a kuličkové šrouby jsou ideální pro přesouvání tenkých ocelových obrobků s velkým zrychlením nebo zpomalením. Aby bylo možné provádět tyto pracovní pohyby ve vysoké rychlosti, je zde použito lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře a kuličkové šrouby.

Děrovací lisy


Vybavení pro svařování pryskyřic

Aby bylo možné svařit dvě trubky vyrobené z pryskyřice, je nutné je zároveň zahřát a spojit v přímce pomocí přítlaku. Přesný a spolehlivý průběh takové operace lze zajistit pomocí lineárního vedení.

Balicí stroje s vodorovným stlačováním

V elektrických pohonných systémech strojů pro lisování odpadního papíru se používají lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře a přesné kuličkové šrouby model HBN. Dříve se lis pohyboval pomocí hydraulických válců, avšak při provozu stroje vytékal olej, který znečišťoval okolí. Po přechodu na motorový pohonný systém spolu s kuličkovými šrouby model HBN, které nabízí odolnost vůči vysokým zatížením odpovídající hydraulickým válcům, byl však problém úniku oleje vyřešen. Navíc mohou nyní být balicí stroje kompaktnější.