Skip to Contents

Elektronická zařízení

Každé elektronické zařízení je složeno z malých součástí a pohonných jednotek. Výrobní zařízení pro tyto jednotky je také obsahuje. Společnost THK dodává velké množství pohonných jednotek do všech průmyslových a obchodních odvětví, kde je po nich neustálá poptávka díky nenáročnosti na prostor a spotřebu energie.

Různé pohyblivé TV kamerové systémy

Dálkově ovládaný TV kamerový systém se musí pohybovat dostatečně plynule v mnoha různých směrech, aby mohl snímat jasný obraz. Činnost systému musí být navíc tichá, aby bylo možné čistě nahrávat zvuk. Naše lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře se uplatňují u řídicích mechanismů, u kterých je plynulost a bezhlučnost nezbytná.

Různé pohyblivé TV kamerové systémy


Bankomaty

V otvorech bankomatů, kde se peníze uschovávají nebo odebírají, se používají kuličkové pojezdy společnosti THK. Tyto kuličkové pojezdy se svou malou hmotností a kompaktními vlastnostmi dále přispívají k vývoji kompaktních bankomatů.

Bankomaty


Kompaktní zařízení pro vyvolávání fotografií

V přístroji, který snímá negativy, zpracovává obrazová data filmu a vytváří barevné obrazy pomocí tiskárny, se používá miniaturní lineární vedení a kuličkové šrouby. Protože takové přístroje jsou určeny pro použití v komerčních fotolaboratořích i tisku, musí být kompaktní. Miniaturní produkty společnosti THK jsou velmi přesné a navíc kompaktní, jsou tedy vhodné pro aplikace při vyvolávání filmů.