Skip to Contents

Zařízení na výrobu polovodičů a LCD

Zařízení pro výrobu polovodičů a LCD panelů je dnes nezbytné pro výrobu různých druhů elektronických spotřebičů včetně PC, mobilních telefonů a plochých televizních obrazovek. Pokroky ve výrobě těchto zařížení podporují vylepšení výkonu PC a funkcí mobilních telefonů, rovněž pak snižují ceny plochých televizních obrazovek. Produkty společnosti THK vyhovují příslušným požadavkům na přesný a plynulý pohyb.

Jednotky pro leštění skleněných hran

Kompaktní kuličkové šrouby a lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře nabízející velmi plynulý pohyb se používají při výrobě LCD panelů pro navigační systémy a mobilní přístroje.

Jednotky pro leštění skleněných hran


Vybavení pro přepravu skleněných podložek

Pro rychlou přepravu velkých skleněných podložek na velké vzdálenosti je nezbytná vysoká rychlost a přesnost. Těchto vlastností lze dosáhnout pomocí kombinace lineárního vedení a lineárních motorových pohonných systémů.

Vybavení pro přepravu skleněných podložek


Jednotky pro kontrolu LCD panelů

Aby bylo možné testovat elektrické vlastnosti LCD panelů, musí být měřicí přístroj schopen pracovat přesně na velké ploše. Lineární vedení a kuličkové šrouby obrobené s vysokou úrovní přesnosti umožňují efektivní výrobu LCD panelů všech rozměrů.

Řezačky

Řezačky oddělují jednotlivé integrované obvody z desek tištěných spojů. K přesnému řezání čipů se používají laserové řezačky a velmi tenké radiální čepele na koncích vysokorychlostních vřeten. V naváděcích a řídících částech se používají lineární vedení a kuličkové šrouby, protože tyto části musí vždy fungovat s vysokou přesností a stabilitou. Extrémně přesné technologie společnosti THK jsou pro tyto účely ideální.