Skip to Contents

Přesné nástroje

Se zmenšováním a zpřesňováním nástrojů se zvyšují také požadavky na přesnost ve výrobě součástek. Měřicí nástroje umožňující udržení větší přesnosti pomáhají tyto požadavky splnit. Produkty společnosti THK významně přispívají ke schopnostem přesných nástrojů zjistit velmi jemné pohyby, změny a odchylky.

Velké přístroje pro trojrozměrné měření

Velké přístroje pro trojrozměrné měření vyžadují správné navádění. U sond umístěných daleko od naváděcího mechanismu mohou i malé pohybové odchylky ovlivnit přesnost měření. V těchto zařízeních se používá vysoce přesné lineární vedení, které nabízí potřebnou přesnost, plynulý pohyb a stabilitu.

Malé měřicí mikroskopy

V oblasti technologií vysoce přesného zpracování se stále zvyšují požadavky na přesné operace obrábění. Malé měřicí mikroskopy, které měří velmi malé součásti, používají lineární vedení společnosti THK pro vysokorychlostní a výkonné mechanismy s automatickým zaostřováním. Naše kuličkové lišty se navíc používají k vedení desek nesoucích testovanou součástku. Přispívají k lepšímu provádění jemných pohybů.

Kontrola zrn

Při kontrole zrn se provádí vysokorychlostní analýza obrazů pomocí čidel. Tato čidla musí provádět plynulý lineární pohyb. Vibrace a odchylky rychlosti je nutné minimalizovat. Naše miniaturní lineární vedení může tyto problémy vyřešit.