Skip to Contents

Obráběcí stroje a nástroje

Všechny součástky použité v obráběcích strojích a nástrojích jsou vyráběny pomocí „mateřských strojů“, které samy vytvářejí součásti strojů. Přesnost výroby součástek vyráběných obráběcími stroji a nástroji se stále zvyšuje, ať už jde o jemné a složité nebo velké a těžké díly. Této přesnosti a rychlosti lze dosáhnout pomocí systémů lineárního pohybu společnosti THK.

Centra horizontálního obrábění

"Vrcholem" v oblasti obráběcích strojů je obráběcí centrum. Pro nosník, pomocí kterého je nutné přesně a rychle umístit obrobek a pro řídicí mechanismus, který zajišťuje pohyb obráběcích nástrojů, se používají vysoce přesné a pevné kuličkové šrouby a lineární vedení s technologií kuličky v pouzdře. Pro otočný nosník, který musí provádět plynulý rotační pohyb, se navíc používají křížová ložiska.

Centra horizontálního obrábění (1031-T05494)

 


Frézy

I když hlavními trendy v oblasti sériového opracování jsou obráběcí centra a CNC soustruhy, i nadále se však používají také vyspělé frézy. Nejpokročilejší stroje, které jsou schopné vyrábět s extrémní přesností, jsou produkovány pod dohledem kvalifikovaných dělníků. Aby bylo dosaženo kvality ručních prací, používají se v naváděcích systémech fréz lineární vedení a kuličkové šrouby, které fungují bez jakýchkoliv odchylek.

Frézy

 


NC soustruhy

Spolu s obráběcími centry hrají NC soustruhy vedoucí roli v obrábění. Díky své vysoké pevnosti a přesnosti jsou lineární vedení a kuličkové šrouby nedílnou součástí pohybu nožové hlavy každého soustruhu. Protože lineární vedení kombinuje tuto velkou pevnost s velmi kompaktním provedením, může přispívat k miniaturizaci strojního vybavení.

Rovinné frézy

Rovinná fréza je velký frézovací stroj. Je jasné, že pracuje s velkými a těžkými obrobky. Pokud se pro posuv stolu použije vysoce pevné lineární vedení, může se stůl pohybovat plynule a obrábět velké součásti s vysokou přesností.

CNC frézy na ozubená kola

Pro frézy, které vyrábějí ozubená kola umožňující přenos výkonu, se již delší dobu používaly kluzné lišty. Mazání těchto strojů však bylo vždy velmi komplikované. Při použití lineárního vedení a kuličkových šroubů s integrovanými prvky mazání je možné zjednodušit konstrukční řešení stroje a přitom prodloužit dobu, kdy systém nevyžaduje žádnou údržbu.

Stroje pro broušení povrchů

Donedávna se pro posuv stolů u strojů při broušení povrchů používaly hydraulické válce. Pomocí kuličkových šroubů a systémů servopohonu je však možné tento posuv provádět s větší přesností a rychlostí, čímž se zvýší produktivita výroby. Stroj používající kuličkové šrouby nevyžaduje žádné hydraulické systémy a proto je čistší a má nižší negativní dopad na životní prostředí.