Skip to Contents

Stavebnictví

Přesně obráběné produkty THK se nepoužívají pouze v průmyslových zařízeních, ale i venku, mohou například podpírat stavby v bahnitých vlhkých oblastech. Naše produkty podporují infrastrukturu, nabízejí pohodlí a zajišťují bezpečné životní podmínky.

Konstrukce pro regulaci vibrací budov

Častá zemětřesení způsobují obyvatelům postižených oblastí velké problémy. Může jim pomoci systém THK pro regulaci vibrací. Díky technologii kuličkových šroubů a lineárního vedení může ochránit životy a majetek lidí před zemětřesením. Tento systém nejen zabraňuje poškození v důsledku otřesů, ale svou neustálou přítomností také obyvatele uklidňuje.

Konstrukce pro regulaci vibrací budov


Konstrukce absorbující otřesy pro domy

Technologie absorbce otřesů snižující poškození při vibracích je unikátním opatřením proti zemětřesení. Pokud jsou prvky lineárního vedení kombinovány ortogonálně, mohou se volně pohybovat na rovinné ploše. V kombinaci s tlumící pryží může jedinečný systém THK pro absorbci otřesů snížit objem vibrací domů při zemětřesení. Pomocí znalostí získaných při výrobě lineárního vedení vytváříme ve společnosti THK nové systémy, které mohou chránit životy a majetek před přírodními katastrofami.

Konstrukce absorbující otřesy pro velké budovy

Konstrukce společnosti THK absorbující otřesy se používají také v mrakodrapech. Lineární vedení je uspořádáno v křížovém profilu, aby absorbovalo vodorovné vibrace. Účinky vibrací půdy na budovu jsou minimalizovány, otřesy se redukují o 1/3 až 2/3 a převádí se na slabší sílu - proto se budovy nepoškodí.

Rypadla

Dopravní a telekomunikační sítě, které jsou pro náš život nepostradatelné, jsou instalovány pod zemí a n povrchu nejsou viditelné. Rypadla hrají aktivní roli při hloubení tunelů potřebných pro podzemní dráhy, sítě optických vláken a další součásti infrastruktury. V rypadlech se používají velké prvky lineárního vedení společnosti THK, které pomáhají stabilnímu a přesnému pohybu.