Skip to Contents

Lékařská a asistenční péče

Lékaři využívají pokročilých zdravotnických technologií a pomocná zařízení ulehčují práci ošetřovatelům. Dynamický vývoj v medicíně chrání životy lidí. Produkty společnosti THK splňují standardy nejvyšší spolehlivosti, které jsou u lékařských přístrojů nutností.

Rentgenové přístroje

Naše lineární vedení a křížová ložiska se používají pro přesouvání zařízení při RTG vyšetření. To umožňuje přístroji RTG zaměření paprsků v libovolném směru a snímání obrazu z libovolného úhlu bez ohledu na polohu pacienta. Při použití produktů společnosti THK také dochází ke snížení vibrací a hluku přístroje.

Automatizované vybavení pro hematologickou analýzu

Naše lineární a maticové posuvy používají pro svislý přesun vstřikovačů činidel v přístrojích hematologické analýzy. Posuv může snižovat vibrace na konci vstřikovače a matice umožňují výrobu plnících zařízení s velmi plynulým a rychlým pohybem.

Lékařské rentgenové CT snímače

Rentgenový CT snímač je zařízení zakrývající celé tělo pacienta a obsahující snímače počítačové tomografie (CT) a angiografie pro diagnózu chorob oběhové soustavy. V těchto zařízeních se používá lineární vedení společnosti THK pro přesun pacienta na lůžku v průběhu snímání. Lišty navíc snižují vibrace a hluk při pohybu systému.

Lázeňská zařízení s podporou pro pojízdná křesla

Naše kuličkové tyče s drážkou se používají v lázeňských zařízeních s elektrickými výtahy. Použití tyče pro zdvih umožňuje kompaktní provedení zařízení.

Roboti pro chirurgické operace

Při operacích týkajících se naší kostry musejí lékaři vyvíjet silný tlak. Problémem je také dávka radiace absorbovaná jimi při radiografii. Tyto problémy se řeší zavedením chirurgických robotů. Díky lineárnímu vedení a pohonným jednotkám společnosti THK jsou tyto stroje výkonné a kompaktní a nabízí vysokou přesnost při operacích, kdy přesně reprodukují pohyby lékaře.