Skip to Contents

Automatizace v domácnosti a budovy

Obyvatelům oblastí trpících častými zemětřeseními působí tyto otřesy značné starosti. Může jim však pomoci naše technologie „seismických izolátorů“, které absorbují otřesy a používají se v mnoha domácnostech.

Domy absorbující otřesy

Domy absorbující otřesy

 

Ochrana života a majetku před hrozbou zemětřesení 

Existují dva hlavní typy technologie ochrany proti zemětřesení: „odolnost proti otřesům“ znamenající zesílené sloupy, trámy a stěny odolné vůči zemětřesení a „seismická izolace“ označující konstrukce instalované v základech domu, které absorbují samotné vibrace. Pokud je dům spojen přímo se základy, je přímo ohrožen seismickými vibracemi. Konstrukce se seismickou izolací působí jako tlumič, který dům chrání. Konstrukce seismické izolace společnosti THK používají křižná lineární vedení, pomocí nichž značně snižují množství vibrací přenesených ze země do domu.


Použité produkty

CLB linear rolling supports

CLB lineární valivé podpěry

CLB podpěry jsou seismické izolátory obsahující křižná lineární vedení , která mohou nést zátěž domu a přitom umožňují volný pohyb v libovolném směru podle vodorovných vibrací zemětřesení.

RDT viscous dampers

RDT viskózní tlumiče

V RDT tlumíčích seismickou energii ovlivňují kuličkové šrouby . Tyto tlumiče slouží k absorbování síly při rychlých pohybech udov.