Skip to Contents


Domov > Podatki o družbi > Ohranjanje okolja

Ohranjanje okolja

Slika

Vse od razvoja LM-vodila je skupina THK s svojo pionirsko vlogo pri proizvodnji sistemov linearnega premikanja in sestavnih delov strojev prispevala k družbi in gospodarstvu. Prepričani smo tudi, da je naša družbena odgovornost v tem, da naslednjim generacijam zapustimo zdravo okolje na globalni ravni, zato se lotevamo spodaj opisanih pobud za nenehno zmanjševanje okoljskih obremenitev in za vzdrževanje ter izboljšavo naravnega okolja.


Osnovna politika skupine THK glede okolja

  1. Ohranjanje okolja je vodstvu glavna skrb; vpliv, ki ga imajo naše poslovne dejavnosti, izdelki in storitve na okolje, si prizadevamo natančno razumeti. Pri tem sodeluje vsak oddelek, tako da postavi ustrezne okoljske cilje.
  2. Poleg spodaj naštetih okoljskih zakonov smo si sami postavili določene standarde, ki jih redno preverjamo in tako izboljšujemo zmogljivost in učinkovitost našega upravljanja z okoljem.
  3. Še naprej bomo spodbujali razvoj izdelkov, ki pomagajo pri zniževanju okoljskih obremenitev.
  4. Nenehno se zavzemamo za varčevanje in recikliranje virov, tako da smo še posebej pozorni na zmanjševanje količine odpadkov iz naših proizvodnih oddelkov in njihovo recikliranje.
  5. Da bi bile naše okoljske dejavnosti bolj enotne, našim podružnicam in poslovnim partnerjem nudimo svetovanje in podporo, prizadevamo pa si tudi za tak način dela, ki je v sodelovanju in slogi s skupnostjo.
  6. Ta osnovna politika glede okolja je prek izobraževanja, usposabljanja in dejavnosti, ki povečujejo zavedanje, razširjena na vse divizije skupine, spodbujamo pa tudi pravočasno obveščanje o okolju v okviru skupine in zunaj nje.

Skupina THK je s svojo pionirsko vlogo pri proizvodnji sistemov linearnega premikanja in sestavnih delov strojev prispevala tako k družbi kot h gospodarstvu. Prepričani smo tudi, da je naša družbena odgovornost v tem, da naslednjim generacijam zapustimo zdravo okolje na globalni ravni, zato se lotevamo opisanih pobud za nenehno zmanjševanje okoljskih obremenitev in za vzdrževanje ter izboljšavo naravnega okolja.