Skip to Contents

Správa CSR

Správa THK CSR 2016/2017

Skupina THK Group zverejnila ďalšiu, v poradí už siedmu správu THK CSR 2016/2017. Obsahuje súhrn aktivít a úsilia Skupiny v oblasti podnikovej sociálnej zodpovednosti.

Táto správa slúži ako komunikačný nástroj, ktorý nám umožní získať dôležitú spätnú väzbu a ďalej vylepšovať kvalitu obchodných aktivít spoločnosti THK.

Správa THK CSR 2016/2017
Prevziať celú správu (6 575 kB pdf)
Poznámka: Obsah tohto súboru sme okrem toho rozdelili do menších súborov, ktoré možno rýchlejšie prevziať. Pozrite si nasledujúci zoznam. 

Register Obsah
O tejto správe CSR
(PDF 241 kB)(anglicky)
O tejto správe CSR
Obsah
Správa od vedenia
(PDF 107 kB)(anglicky)
Odhodlaní ďalej skúmať technológie a prispievať tak k vytvoreniu prosperujúcej spoločnosti.
Pohľad na 45 rokov histórie a do budúcnosti
(PDF 1 166 kB)(anglicky)
Globálna sieť spoločnosti THK
Zamestnanci, konsolidované údaje 
Personál spoločnosti THK, nekonsolidované údaje 

Osobitná charakteristika/schopnosť spoločnosti THK vytvárať hodnoty

Poskytovanie optimálneho robotického inžinierstva pre potreby našich zákazníkov
Vysoké očakávania pre rozsiahle používanie robotov vyrobených pomocou globálne konkurencieschopnej technológie spoločnosti THK
Vývoj robotických technológií
(PDF 749 kB)(anglicky)

Takmer dokonalý hriadeľ, ktorý spĺňa špecifikácie normy IEC61400
(PDF 165 kB)(anglicky)

Vyhliadky na ďalšie pokroky v oblasti seizmickej izolácie
Ubezpečenie, že Monozukuri sa nikdy nezastaví
Seizmická izolácia: nenahraditeľná technológia pre bezpečné diaľnice
Ochrana systémov, ktoré chránia letecké siete, pomocou seizmickej izolácie
Ochrana umeleckých diel a kultúrneho dedičstva pomocou zariadení seizmickej izolácie
(PDF 716 kB)(anglicky)Iniciatívy v oblasti robotických technológiíIniciatívy v oblasti technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojovIniciatívy v oblasti technológií seizmickej izolácie

 

Štruktúra riadenia
(PDF 231 kB)(anglicky)
Riadenie spoločnosti
Súlad
Riadenie rizík a zabezpečenie informácií
Spoločenská angažovanosť
(PDF 1 118 kB)(anglicky)
Spoločne s našimi zákazníkmi
Slovami našich zákazníkov
Spoločne s našimi akcionármi
Spoločne s našimi zamestnancami
V harmónii so životným prostredím
(PDF 812 kB)(anglicky)
Propagácia environmentálneho riadenia
Systém environmentálneho riadenia
Prehľad vplyvov na životné prostredie
Šetrenie energie a boj proti globálnemu otepľovaniu
Šetrenie energie a dosiahnutie nulových emisií
Spracovanie nebezpečných materiálov
Iniciatívy v oblasti ekologickej distribúcie
Názory tretích strán
(PDF 129 kB)(anglicky)
Takeo Nakagawa
Emeritný profesor, Tokijská univerzita, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Finetech Corporation

Predchádzajúce vydanie správy THK CSR

2016. december 16

2014. november 30

2014. január 05

2013. január 05

2012. január 05